ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019-2020

Το πρόγραμμα κάθε τάξης έχει καταρτιστεί με την συνεργασία της διεύθυνσης και των καθηγητών του φροντιστηρίου μας. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε μικρά ομοιογενή τμήματα 3 έως 5 μαθητών και αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τον μαθητή, κατά τον βέλτιστο τρόπο, όσο και στην μέγιστη εξοικονόμηση χρόνου για προσωπική του μελέτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟY 2019-20

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά
2
Φυσική
1
Αρχαία
1
Νεοελληνική Γλώσσα
1
Σύνολο Ωρών
5

Β’ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά
3
Φυσική
1
Χημεία
1
Αρχαία
1
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Σύνολο Ωρών
8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟY 2019-20

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα
2
Φυσική
2
Χημεία
1
Γεωμετρία
1
Αρχαία
2
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Σύνολο Ωρών
10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟY 2019-20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετικές Σπουδές

Μαθηματικά
5
Φυσική
3
Χημεία
2
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Σύνολο Ωρών
12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Σπουδές Υγείας

Φυσική
3
Βιολογία
2
Χημεία
2
Άλγεβρα
2
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Σύνολο Ωρών
11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ανθρωπιστικές Σπουδές

Αρχαία
5
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Ιστορία
2
Κοινωνιολογία
2
Σύνολο Ωρών
11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά
5
ΑΟΘ
2
ΑΕΠΠ
2
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Σύνολο Ωρών
11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟY 2019-20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετικές σπουδές

Μαθηματικά
5
Φυσική
4
Χημεία
4
Νεοελληνική Γλώσσα
3
Σύνολο Ωρών
16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Σπουδές Υγείας

Φυσική
4
Βιολογία
4
Χημεία
4
Νεοελληνική Γλώσσα
3
Σύνολο Ωρών
15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά
5
ΑΕΠΠ
3
ΑΟΘ
3
Νεοελληνική Γλώσσα
3
Σύνολο Ωρών
14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ανθρωπιστικές σπουδές

Αρχαία
5
Νεοελληνική Γλώσσα
3
Ιστορία Κατ.
3
Κοινωνιολογία
3
Σύνολο Ωρών
14

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 28/09/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/5/2020

• ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1,5 ΩΡΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ