ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2022-23

Το πρόγραμμα κάθε τάξης έχει καταρτιστεί με την συνεργασία της διεύθυνσης και των καθηγητών του φροντιστηρίου μας.
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε μικρά ομοιογενή τμήματα 3 έως 5 μαθητών και αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τον μαθητή, κατά τον βέλτιστο τρόπο, όσο και στην μέγιστη εξοικονόμηση χρόνου για προσωπική του μελέτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά
2
Φυσική
1
Αρχαία
1
Νεοελληνική Γλώσσα
1
Σύνολο Ωρών
5

Β' & Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά
3
Φυσική
1
Χημεία
1
Αρχαία
1
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Σύνολο Ωρών
8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα
2
Φυσική
2
Χημεία
1
Γεωμετρία
2
Αρχαία
2
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Σύνολο Ωρών
11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετικές Σπουδές

Μαθηματικά
5
Φυσική
4
Χημεία
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο Ωρών
13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Σπουδές Υγείας

Φυσική
4
Βιολογία
2
Χημεία
2
Άλγεβρα
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο Ωρών
12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Ανθρωπιστικές Σπουδές

Αρχαία
5
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Ιστορία
2
Λατινικά
2
Σύνολο Ωρών
11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά
5
ΑΟΘ
2
ΑΕΠΠ
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο Ωρών
11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετικές σπουδές

Μαθηματικά
6
Φυσική
4
Χημεία
4
Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
Σύνολο Ωρών
17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Σπουδές Υγείας

Φυσική
4
Βιολογία
4
Χημεία
4
Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
Σύνολο Ωρών
15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά
6
ΑΕΠΠ
4
ΑΟΘ
4
Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
Σύνολο Ωρών
17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Ανθρωπιστικές σπουδές

Αρχαία
5
Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
Ιστορία
3
Λατινικά
3
Σύνολο Ωρών
14

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
• ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6-9 ΜΜ, ΑΠΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΜΑΙΟΥ
• ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Email to prooptiki.online
Phone to prooptiki.online
Back to top